• Ορθοδοξία

    Ο Άγιος Γεώργιος κι ο Δράκος του!

    Υπάρχουν ιστορίες που γυροφέρνουν πολλά πρόσωπα του παρελθόντος που υπήρξαν αληθινά και που για μας τους νεότερους φαντάζουν τελείως μυθικά… Το ίδιο συμβαίνει και με τον Άγιο Γεώργιο που ήταν υπαρκτό πρόσωπο και υπολογίζεται πως γεννήθηκε το 280 μετά την εποχή του Χριστού. Όντας ανώτερος αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού, κατείχε το αξίωμα του συνταγματάρχη και τελούσε υπό της διαταγές ενός πραγματικού αυτοκράτορα! Στα χρόνια που υπηρέτησε περιγράφεται, πως ο ίδιος ο αυτοκράτορας τον είχε ξεχωρίσει και τον αγαπούσε πολύ, έως όμως τη στιγμή που επέλεξε να γίνει χριστιανός. Αυτή του η επιλογή τον στιγμάτισε και μπήκε ο ίδιος στον κυκλώνα των διωγμών. Τα χρόνια μετά το θάνατο του συνοδεύτηκαν από…