• ιστορίες με τη Λιλίκα
    Παιδικό Βιβλίο

    Ιστορίες με τη Λιλίκα

    Όταν σκεφτόμουν πως θα ήθελα να περιγράψω το βιβλίο, Ιστορίες με τη Λιλίκα, φανταζόμουν λίγα λόγια και πολλές φωτογραφίες από τις όμορφες σελίδες του που όμως θα τις είχα λιγάκι πειράξει, προσθέτοντας ρετρό φίλτρα, περιτυλίγοντας τες με μια επιπλέον vintage…